Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů

Profil                                 

Qa

[m3/s]

1.SPA 

Qa

[m3/s]

2.SPA  

Qa

[m3/s]

3.SPA 

Chlebičovský potok     - profil  HP C KRA_HL2

0.8

1.2 2.3

K. ú. Chlebičov protéka Chlebičovský potok středem obce i katastru.

Kritickými místy při průchodu povodní jsou vstup do zatrubnění a profily mostků přes Chlebičovský potok, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce