Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Opava. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Chlebičov

adresa: OÚ Chlebičov,  Hlavní 65, 747 31 Chlebičov

telefon: 553 764 560, 553 764 935, 553 764 937; e-mail: obec @chlebicov.cz; starosta @chlebicov.cz

web: www.chlebicov.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                 kontakt        
1. Kašná Zuzana, Ing. předseda OÚ Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov 553 764 935, 602 695 335
2. Stanjura Kamil místopředseda Marius Pedersen 606 607 955
3. Stanjura Roman 

člen

OÚ Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov 724 166 224
4 Königová Veronika, Ing. člen VLTAVA LABE MEDIA, Na rybníčku 56, 746 01 Opava 728 073 036
5. Jurček Kamil člen, velitel JSDH Bidfood Opava s.r.o, Těšínská 1006/1, 746 01 Opava 607 846 891
6. Mošová Zuzana, Ing. zapisovatelka OÚ Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov
553 764 937,
601 563 117