Chlebičovský potok a další toky v katastru obce Chlebičov

Chlebičovský (Bílý) potok

Délka toku

Lv = 5,769 km

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-03-0060               

ID toku DIBAVOD

203 490 002 000 ; recipient řeka OPAVA 201 640 000 100 (ID CEVT: 10 100 014)

ID toku CEVT

10 213 072

Plocha povodí

P = 22,9 km²

Průměrný (roční) průtok

Q = 0,6 m3/s  v Kravařích

Pramen

mezi Pustými Jakarticemi a Arnoštovem na hranici katastrů Velkých Hoštic a Oldřišova ve výšce 292 m n. m.

Protéká katastr. územím obcí

Velké Hoštice, Oldřišov, Chlebičov, Kravaře

Ústí 

do Mlýnské strouhy a Opavy v Kravařích ve výšce 231 m n. m.

Průměrný sklon toku

lt = 1,06 %

Správa vodního toku - dělená mezi

obec Chlebičov, město Kravaře (jako Bílý potok), Povodí Odry s.p. - Ostrava

Průběh toku Chlebičovského potoku

Hydrologické pořadí               2-02-03-0060            ID Dibavod: 201 640 000 100        ID CEVT: 10 213 072 

Chlebičovský potok pramení severozápadně od Chlebičova mezi Pustými Jakarticemi a Arnoštovem, na pomezí katastrů Velkých Hoštic a Oldřišova. Protéká středem celé obce Chlebičov, kde je z velké části zatrubněn.

Meandry jsou typické i pro menší vodní toky, příkladem jsou zákruty a meandry na Chlebičovském potoce. Obec tok zpoutala jednak přetvořením přírodní a přirozené požární nádrže na koupaliště a pak i úpravou koryta v jižní části obce, kde byla zbudovaná ČOV. Chlebičovský potok je jinak ponechán v katastru bez zásahu a proto zde mírně meandruje. Zákruty však vytvářej četné břehové nátrže dosahující 1 – 2 m. Čím více se tok blíží k NPP Odkryv (na severozápadě Kravař), tím vytváří četnější zákruty, ale také nátrže. Největší zaznamenané dosahují 2,5 m a nachází se na 1,4 říčním kilometru od ústí. Potok na jihu podtéká jak železniční dráhu tak komunikaci I/56.

Mlýnská Strouha vytéká (odděluje se směrem doleva) v Opavě–Komárov z řeky Opavy, protéká přes obec Velké Hoštice do města Kravaře, kde do ní Chlebičovský potok ústí zleva. Zde protéká kolem NPP Odkryv v Kravařích. Chlebičovský potok (už se Strouhou pak svým tokem znovu ústí do řeky Opavy.

Řeka Opava v oblasti zaústění Chlebičovského potoku může přirozeně meandrovat a hladina podzemní vody se zde drží poměrně vysoko. Dá se říci, že zcela přírodního charakteru nabývá koryto Chlebičovského potoku. Šířka koryta se pohybuje okolo 1 - 2 m, dno je téměř po celém toku bahnité a výška vody dosahuje pár desítek centimetrů.

Chlebičovského potoka, který spadá do kategorie lososových typů vod.

Hlavní přítoky řeky Opava v obci Velké Hoštice

 

ID toku Dibavod

ID toku CEVT

název toku

Název recipientu

1.

 203 490 000 100

 10 211 283

 Mlýnská strouha-náhon

Opava

2.

 203 490 002 000

 10 213 072

 Chlebičovský potok

Mlýnská strouha + Opava

Mlýnský náhon - strouha

Hydrologické pořadí               2-02-03-0050           ID Dibavod: 203 490 000 100     ID CEVT: 10 211 283

Mlýnský náhon se odděluje od Opavy doleva na západní hranici katastru Velkých Hoštic, protéká centrem obce, aby se za Velkými Hošticemi opět připojil zleva k Opavě. Je to levostranný přítok řeky Opava. Délka toku činí 12,3 km. Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Chlebičovský potok

Hydrologické pořadí               2-02-03-0060          ID Dibavod: 203 490 002 000      ID CEVT: 10 213 072 

 je potok v Moravskoslezském kraji, levostranný přítok Mlýnské strouhy a řeky Opava. Délka toku činí přibližně 5,769 km. Plocha povodí měří 22,9 km². Chlebičovský potok pramení nad Chlebičovem  v nadmořské výšce kolem 292 m; celý svůj následující běh pak směřuje k jihovýchodu.  Protéká ještě částí obce Velké Hoštice, a po necelých šesti kilometrech toku se v nadmořské výšce zhruba 231 m u Kravař vlévá zleva do Mlýnské strouhy a následně pak zleva do řeky Opavy. Správa tohoto vodního toku je dělená mezi obec Chlebičov, město Kravaře a Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Bílý potok

IDVT 10 213 072 je oficiálním názvem dolní části Chlebičovského potoku. Má dělenou správu vodního toku: V ř.km 0,000 - 1,000 správu toku vykonává Město Kravaře,

v ř.km 1,000 - 3,655 Povodí Odry, s.p. a v ř.km 3,655 - 4,287 Obec Chlebičov.

 

Další bezejmenné toky a přítoky Chlebičovského potoku v katastru Chlebičova

V jižní části obce přibírá Chlebičovský potok zleva bezejmenný přítok od Předních Honů v Chlebičově

Bezejměnný LB přítok   ID CEVT: 10 216 689    ID Dibavod: 203 490 002 100

Mapa vodních toků v katastru Chlebičova