E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie A a C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil HP C KRA_HL2 Chlebičovský potok

                  
Není vybaven elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS ale jen limnigrafickou latí pro sledování vodních stavů hlídkou.