Historické povodně


V Chlebičově se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Doložené povodňové epizody: červenec 1997, červenec 2007, květen 2010, květen 2014.

V roce 1997 postihly Chlebičov povodně z potoku způsobené nadměrnou srážkou nad severní Moravou.

červenec 1997 - na Opavě

Povodeň z Opavy v červenci 1997 zaplavila levobřežní inundační zónu Opavy nábřežní komunikace a sklepy domů v přilehlých ulicích, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha místech široké inundace.

Velké povodně v obci Chlebičov byly v květnu roku 2014 v oblastech s nejnižší polohou – ul. Boženy Němcové, Máchova, Haškova, Lípová. Vydatný déšť a opakující se srážky zapříčinily návaly vody a bahna z polí, které zaplavily přilehlé zahrady, garáže, sklepy, rodinné domy. Voda nestačila dostatečně rychle odtékat místními kanály.

létě (květen) roku 2010 postihly Chlebičov povodně z Chlebičovského potoku. Povodeň  napáchala v obci hmotné škody na majetku obce i občanů.

   

2014

2016

   

2019

obec postižena splachem a bahnotokem z okolních polí.

Chlebičov – historické povodně v obci