Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití komunikace v obci III/0469 směr západně a dále následně na silnici III/0468 jižně do Velkých Hoštic.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území v katastru obce. Doprava se pak bude směrovat a řídit pokyny Policie ČR na určené objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Chlebičov v POVIS

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1789 Chlebičov OBJ_01_Chlebičov V případě rozlivu Chlebičovského p. bude směr evakuace silnicí III/0469 následně III/0468 do evakuačních míst

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Chlebičov v POVIS

Při rozvodnění Chlebičovského p. v obci Chlebičov nedochází  k zaplavení silničních komunikací, rozliv postihuje pouze místní komunikace v obci


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace I/11  je silnicí I. třídyČesku o délce 316 km spojující města Hradec Králové, Šumperk, Opava, Ostrava a Havířov pokračující na Slovensko.

Je nejpřímější páteřní komunikací ve směru západ – východ ČR. Jedná se o nejdelší silnici první třídy v České republice.