Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Chlebičov na toku Chlebičovský potok je hlásný profil kategorie C, HP C KRA_HL2 bez elektronického přenosu dat. Ten je navíc až v Kravařích, tedy daleko za Chlebičovem. Proto je nutné postavit povodňovou hlídku I. na most v ul. Boženy Němcové, pod kterým vstupuje potok do podzemního zatrubnění, a II. také na most na ul. Lípová před ČOV, kde potok z podzemí vystupuje. Oba konce jsou však v zastavěné oblasti obce, proto je potřeba sledovat oba dva.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Chlebičov jsou na webovou aplikaci dPP Chlebičov zařazeny: SRS Kobeřice, Nové Sedlice, Opava (HP A na řece Opava) a Opava - Otice (srážkoměr ČHMÚ)

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – CHMU_307421  Opava - Otice (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice NSED_SRV  v Nové Sedlice (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice POD_OPAV v Opavě (ve správě Povodí Odry, s.p)

Hlásné profily přiřazené k dPP Chlebičov v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Chlebičov v POVIS