Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5

tel.: ústředna 596 657 511


Vodoprávní úřad – MÚ Opava, oddělení Životního prostředí

Ing. Jiří Vaníček  Vedoucí odboru  Telefon: 553 756 870  Email: jiri.vanicek@opava-city.cz  Budova: Krnovská 71C

Oddělení ochrany vod a vodoprávní úřad

Vedoucí oddělení 553 756 886
Referentka oddělení 553 756 883
Referentka oddělení 553 756 884
Referentka oddělení 553 756 878
Referentka oddělení 553 756 885
Referentka oddělení 553 756 887
Vodoprávní úřad 604 229 362

 


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 031 111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237