Orientační limity srážek pro SPA

 

Období platnosti: květen – říjen


Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.


Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech.


Nasycenost povodí lze hodnotit také podle hustoty říční sítě či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.


Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ

Povodí v oblasti

SPA

Stav povodí

 

 

Nenasycené

Nasycené

Horské a podhorské

(nad 600 m n.m.)

I.

60 mm

40 mm

II.

70 mm

50 mm

Ostatní

(pod 600 m n.m.)

 

I.

35 mm

25 mm

II.

40 mm

30 mm

 

Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.


SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE V DPP OBCE >>