Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Chlebičov jsou na webovou aplikaci dPP CHLEBIČOV zařazeny:

Poř. Id. sráž. stanice Název stanice Provozovatel On-line měření Obec
1 KOB_SRV Kobeřice obec Kobeřice graf Kobeřice
2 NSED-SRV Nové Sedlice Povodí Odry, s.p.   graf obec Nové Sedlice
3 KS_OPAVA Opava Povodí Odry, s.p.   graf město Opava
CHMU_307421 Opava - Otice ČHMÚ Ostrava graf Otice - část města Opava

 

 


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Chlebičov v POVIS