E. PŘÍLOHY


E.1. Seznam zkratek


E.2. Schéma toku informací


E.3. Varovné signály sirén


E.4. Povodňová kniha

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.6. Export dat z dPP ČR

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.7. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.8. Evidenční listy hlásných profilů


E.9. PPVN - povodňové plány vlastníků nemovitostí

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.10. BMIS - pasportizace místního informačního systému

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


Fotogalerie