Důležité kontakty


SOUHRNNÝ ADRESÁŘ KONTAKTŮ V DPP OBCE CHLEBIČOV

PŘÍSLUŠNÉ POVODŇOVÉ KOMISE >>

DŮLEŽITÉ ORGANIZACE >>

REJSTŘÍK OSOB >>


Krizová telefonní spojení

HZS Moravskoslezského kraje,

Operační a informační středisko HZS MsK

 

950 730 311  

www.hzscr.cz/clanek/menu-kontakty-kontakty.aspx

Tel: 950 739 200,  950 739 241;    150;      112

HZS MSK - ÚO Opava

Adresa: Těšínská 39, 746 01 Opava

tel.: 950 745 011 fax: email: sekretariat.op@hzsmsk.cz

  

 

950 745 011 

Hasičský záchranný sbor, SH SČK SDH Chlebičov

velitel

 

606 567 751

ČEZ Opava

zákaznické centrum Opava

ČEZ distribuce - hlášení poruch nonstop
 


  
  
800 850 860 

SmVaK a.s. Ostrava (vodárny a kanalizace)
         havarijní služba

800 292 300

SmVaK - zákaznické centrum Opava

 

vedoucí provozu sití

800 292 400 (zákaznickál.),

800 292 300 (poruchy)

603 489 106

Policie ČR .

PČR, ÚO Opava, Hrnčířská 344/22

158

974 737 221

Rychlá záchranná služba

Zdravotnícká záchranná služba Moravskoslezského kraje, nám. Svobody 881

 

155

ARRIVA MORAVA a.s.

597 827 000

Slezská nemocnice v Opavě, p.o. web: https://www.snopava.cz/kontakty

553 766 111 fax: 553 766 884 email: sekretariat@snopava.cz  

KVS SVS pro Moravskoslezský kraj (veterinární správa)
Krizová linka pro mimořádné situace
 
596 781 910

720 995 203
 
Ředitelství silnic Moravskoslezského kraje, p.o. 595 135 911

 

Povodí Odry, s.p. Ostrava – www.POD.cz  závod Opava

Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Ředitelství Ostrava

spojení

Mobil, email

spojovatelka

596 657 111

dispecer@pod.cz

Závod 1 Opava 5

596 657 511

 


Český hydrometeorologický ústav Praha http://portal.chmi.cz/

Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komořany     ústředna: 244 031 111

Spojení na ČHMÚ Ostrava
Adresa: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 205, 204
Fax: 596 910 284   E-mail: zidek@chmi.cz
web: www.chmi.cz
 


ČRS MO Opava  - Rybářský svaz, o.s.

http://www.crsopava.cz

kancelář ČRSMO, tel: 553 713 867


Náhradní zdroj vody
Dovoz cisteren:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s- dispečink - poruchy tel. 800 292 300